Vælg bedre internet og spar penge

Der kan være mange penge at spare, hvis du afsøger mulighederne på markedet. Dette gælder selvfølgelig også for internetforbindelser, da konkurrencen er fri og du derfor kan vælge mellem flere udbydere på den samme linje.

Typisk er det YouSee der ejer kablerne, men det kan også være et energiselskab hvis det er lyslederkabler der leveres igennem. Og da YouSee er pålagt at udleje kapaciteten til kostpris, kan flere andre selskaber byde ind på de samme tjenester.

Det giver dig som aftager flere fordele:

  • Du får flere udbydere at vælge imellem
  • Udbyderne konkurrerer indbyrdes på pris og service

Vil du betale 249 kr. eller 499 kr. for 1000 Mbit/s?

I dette aktuelle eksempel tager vi et nærmere kig på følgende forbindelser:

1000/100 Mbit/s fra Fastspeed til 249 kroner/måned

og

1000/100 Mbit/s fra YouSee til 499 kroner/måned

For nogen vil det kunne betale sig at vælge YouSee, eksempelvis for at samle alle husstandens abonnementer ét sted, men hvis du bare gerne vil have en billig og hurtig internetforbindelse er det værd at overveje Fastspeed. De leverer begge gennem de samme kabler, så selve forbindelsen er den samme.

I dette eksempel ville du kunne spare hele 3000 kroner om året ved at vælge den billige udbyder.

Find flere gode råd på Netrådet.dk.